• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Savjetovanje o prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Državne geodetske uprave za 2021. godinu i Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Savjetovanje o prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Državne geodetske uprave za 2021. godinu i Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Četvrtak, 10. Rujan 2020.

Savjetovanje o prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Državne geodetske uprave za 2021. godinu i Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Od srijede, 9.9.2020. godine otvoreno je javno savjetovanje o prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Državne geodetske uprave za 2021. godinu i Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Opis savjetovanja: Sukladno Zakonu o procjeni učinka propisa (Narodne novine, broj 44/17), Državna geodetska uprava kao stručni nositelj izrade propisa u okviru svojeg djelokruga utvrđuje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu. Stručni nositelj za svaki nacrt prijedloga zakona koji utvrđuje u Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti provodi prethodnu procjenu te za prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti i prethodnu procjenu provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Savjetovanje je otvoreno do 28.9.2020. godine.

Poveznica na savjetovanje

Posebno skrećemo pažnju na poglavlje 2. Analiza postojećeg stanja u kojem se obrazlažu planirane izmjene:

- ukidanje naplate stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena te za određena postupanja po zahtjevu stranaka

- smanjenje/ukidanje upravnih pristojbi koje čine prihod državnog proračuna

- reguliranje postupka pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata zakonskom normom u cilju skraćivanja postupaka pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata te u konačnici brže provedbe promjena temeljem geodetskih elaborata u katastarskom operatu

- u cilju ubrzanja postupaka izlaganja na javni uvid, nakon provedene katastarske izmjere, uvođenje  dodatnih mehanizama u postupcima izlaganja na javni uvid koji će uporabom instituta javnosti te objavom javnog poziva osigurati brže stavljanje u uporabu katastarskog operata, za razliku od dosadašnjeg normativnog uređenja, koje predviđa izravnu dostavu poziva na izlaganje na javni uvid

Ovim putem pozivamo naše članove, vježbenike, stručne suradnike i suradnike ovlaštenog inženjera geodezije na sudjelovanje u ovom javnom savjetovanju putem mrežnih stranica e-Savjetovanja.

Vaše komentare i prijedloge na tekst nacrta Pravilnika možete dostaviti i na adresu e-pošte HKOIG regulativa@hkoig.hr. Isti će biti razmotreni od stručnog tijela HKOIG i prema procijeni ugrađeni u očitovanje koje će HKOIG objaviti na javnom savjetovanju.

 

Vaš HKOIG

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije