• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI DONESENI U 2018. GODINI

PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI DONESENI U 2018. GODINI

Petak, 4. Siječanj 2019.

PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI DONESENI U 2018. GODINI

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18), na snazi od 22.03.2018.

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18), na snazi od 22.12.2018.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 52/18), na snazi od 14.06.2018.

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova (NN 54/18), na snazi od 21.06.2018.

Pravilnik o geodetskim elaboratima (NN 59/18), na snazi od 01.09.2018., + Tehničke specifikacije iz članka 39. i 53. Pravilnika o geodetskim elaboratima

Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18), na snazi od 01.09.2018., + Katalog proizvoda Državne geodetske uprave

Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova  (NN 90/18), na snazi od 01.01.2019.

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije (NN 90/18), na snazi od 18.10.2018.

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove  (NN 90/18), na snazi od 18.10.2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima (NN 59/18), na snazi od 01.09.2018., + Zbirka kartografskih znakova mjerila od 1: 500 do 1: 25 000

 

Ostalo:

Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (NN 109/18), na snazi od 13.12.2018.

Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova (NN 104/18), na snazi od 15.12.2018.

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih osoba (NN 120/18), na snazi od 08.01.2019.

Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/1734/18)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018)

Zakon o upravljanju državnom imovinom   (NN 52/18)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 46/18)

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti prirode (NN 15/17)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o okolišnoj dozvoli  (NN 05/18)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18)

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije