• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta HKOIG

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta HKOIG

Četvrtak, 18. Ožujak 2021.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta HKOIG

Na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije dana 18.3.2021. godine objavljen je  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 003-04/21-01/5, URBROJ: 507-21-3, od 17.3.2021.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta HKOIG stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama HKOIG.

Poveznica na Pravilnik

 

Obrazloženje izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta HKOIG

Kako je zapošljavanjem dosadašnjeg stručnog tajnika na mjesto glavnog tajnika HKOIG mjesto stručnog tajnika ostalo upražnjeno, a kako je isto nužno za učinkovito funkcioniranje Komore poglavito u stručnom djelokrugu njezina rada, potrebno je žurno popuniti radno mjesto Stručni tajnik HKOIG.

Nanovo procjenjujući propisane uvjete za radno mjesto Stručni tajnik HKOIG, Upravni odbor HKOIG zaključio je kako bi iste trebalo izmijeniti a sve u svrhu proširenja kruga zainteresiranih kandidata. Naime, jedan od važećih uvjeta za navedeno radno mjesto glasi, citiramo „najmanje 5 godina u statusu ovlaštenog inženjera geodezije“. Navedeni uvjet ocijenjen je prestrogim uzimajući u obzir velik broj naših kolegica i kolega koji jednako kvalitetno obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu ovlaštenog inženjera geodezije u mirovanju, tj. stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, ili radeći na stručnim poslovima državne izmjere i katastra nekretnina u tijelima državne uprave odnosno u tijelu nadležnom za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, i sl.

Stoga se ovim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije taj uvjet mijenja tako da glasi, citiramo „najmanje pet godina radnog iskustva u geodetskoj struci“.

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Josip Vejmelka, dipl.ing.geod.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Ana Bačić, za Presido d.o.o., zop@hkoig.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Klaudija Barić, bacc.admin.publ., hkoig@hkoig.hr

 

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije