• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Poziv za prijavu aktivnosti u Program stručnog usavršavanja za razdoblje 2018. - 2019.

Poziv za prijavu aktivnosti u Program stručnog usavršavanja za razdoblje 2018. - 2019.

Četvrtak, 25. Siječanj 2018.

Poziv za prijavu aktivnosti u Program stručnog usavršavanja za razdoblje 2018. - 2019.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, kao nositelj programa stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove, poziva zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave prijedloge za uvrštavanje tečajeva, skupova, predavanja, okruglih stolova ili radionica koje namjeravaju organizirati u programu stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove u razdoblju od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. godine.

Prijava aktivnosti u Program stručnog usavršavanja dostavlja se nositelju programa (HKOIG) najkasnije do 21.02.2018. godine, putem obrasca za prijavu aktivnosti koji se nalazi u prilogu ovog poziva, poštom ili na e-mail adresu ivana.aleric@hkoig.hr .


Prijava aktivnosti podnosi se na propisanom obrascu i mora sadržavati:
– razradu pojedinog tečaja, skupa, predavanja, okruglog stola ili radionice s okvirnim prikazima, sažecima i približnim trajanjem
– podatke za vrednovanje pojedinog tečaja, skupa, predavanja, okruglog stola ili radionice (predavači, broj sudionika, kategorizacija-ciljana skupina i sl.),
Organizatori aktivnosti kojima će se biti odobreno uključivanje u program stručnog usavršavanja, u provedbi aktivnosti, dužni su se pridržavati načina provedbe i dostupnosti Programa stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove a koji je pobliže uređen Pravilnikom o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN br. 30/10 i 65/13), Pravilima o načinu Programa stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove KLASA: 002-033/10-09/1, URBROJ: 507-02-01-10-1, od 19. srpnja 2010. godine te odlukama donesenim na temelju naprijed navedenih akata.

Temeljni i provedbeni akti stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove objavljeni su na internetskoj stranici HKOIG u rubrici stručno usavršavanje: www.hkoig.hr

O uključivanju aktivnosti u program, te načinu provedbe aktivnosti odlučuje Odbor za trajno stručno usavršavanje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije. Na temelju podnesenog prijedloga Odbor će donijeti odluku o verifikaciji, valorizaciji i bodovanju pojedinog tečaja, skupa, predavanja, okruglog stola ili radionice i uvrstiti ih u jednogodišnji program stručnog usavršavanja.

Pozivaju se organizatori aktivnosti da se drže navedenih rokova, jer naknadno dospjele prijedloge neće biti moguće uvrstiti u jednogodišnji program. Teme koje se predlažu moraju biti u okviru geodetske struke, jer u suprotnom neće biti prihvaćene.

S poštovanjem,

Predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

Predsjednik Odbora za trajno stručno usavršavanje
Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
Robert Klojčnik, dipl.ing.geod.

 

Nastavno možete preuzeti OBRAZCE, PRAVILNIKE i ODLUKE:

Obrazac za prijavu aktivnosti

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN br. 30/10)

Pravilnik o izmjeni pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN br. 65/13)

Pravila o načinu provedbe Programa stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove KLASA: 002-033/10-09/1, URBROJ: 507-02-01-10-1, Zagreb, 19.07.2010. godine

Odluka o ustroju registra dokumentacije predavača na tečajevima odnosno stručnim skupovima, KLASA: 013-12/10-01/1, Urbroj: 541-02-01-10-7, od 19.07.2010.

Odluka o povoljnijim uvjetima za polaznike aktivnosti stručnog usavršavanja koji imaju status vježbenika, KLASA: 003-05/12-03/1, Urbroj: 507-01-12-1, od 16.02.2012.

Odluka o visini materijalnih troškova nastalih u provedbi Programa stručnog usavršavanja, KLASA: 013-15/12-03/5, Urbroj: 507-01-00-12-1, od 18.12.2012.

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije