• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Postupanja vezano uz primjenu članka 25. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) – objašnjenje DGU

Postupanja vezano uz primjenu članka 25. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) – objašnjenje DGU

Petak, 4. Prosinac 2020.

Postupanja vezano uz primjenu članka 25. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) – objašnjenje DGU

Člankom 25. stavkom 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) propisano je da se katastarska čestica u katastru nekretnina može odrediti i unutar granica građevinskog područja i na građevinskom zemljištu izvan granica toga područja.

Člankom 25. stavkom 4. ZDIKN propisano je da su granice katastarskih čestica određene lomnim točkama čiji je položaj utvrđen koordinatama u okviru propisane točnosti i na terenu su obilježene vidljivim trajnim oznakama.

Obzirom da su se u izradi geodetskih elaborata pojavila određena pitanja u odnosu na određivanje katastarskih čestica, kao i na pregled i potvrđivanje takvih elaborata daje se ovo objašnjenje.

Poveznica na Objašnjenje

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Josip Vejmelka, dipl.ing.geod.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Ana Bačić, za Presido d.o.o., zop@hkoig.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Klaudija Barić, bacc.admin.publ., hkoig@hkoig.hr

 

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije