• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Poništenje javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto glavnog tajnika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Poništenje javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto glavnog tajnika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Ponedjeljak, 11. Studeni 2019.

Poništenje javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto glavnog tajnika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

HRVATSKA KOMORA

OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

Ulica grada Vukovara 271/II

10 000 Zagreb

 

UPRAVNI ODBOR

 

KLASA:           003-04/19-01/14

URBROJ:         507-02-19-2

ZAGREB,        25.10.2019. godine

 

Temeljem članka 50. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine broj 25/2018), članka 21. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije („Narodne novine broj 109/2018) i članka 16. Pravilnika o radu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (KLASA: 002-06/10-01/1, URBROJ: 507-02-01-10-1 od 17. prosinca 2009. godine), Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u sastavu Goran Lipovšćak, dipl.ing.geod., Borna Gradečak, dipl.ing.geod., Siniša Ramić, dipl.ing.geod. i Robert Klojčnik, dipl. ing. geod., na sjednici održanoj dana 25.10.2019. godine donosi sljedeću:

 

ODLUKU

I. Poništava se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto glavnog tajnika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije prema oglasu za javni natječaj koji je objavljen u tiskanom izdanju dnevnih novina „Jutarnji list“ od 31.07.2019. godine.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

obrazloženje

Odlukom Upravnog odbora Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije KLASA: 003-04/19-01/9, URBROJ: 507-01-19-2, od 25.07.2019. godine raspisan je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto glavnog tajnika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije prema oglasu za javni natječaj koji prileži toj odluci. Oglas za javni natječaj objavljen je u tiskanom izdanju dnevnih novina „Jutarnji list“ od 31.07.2019. godine.

Sukladno članku 16. Pravilnika o radu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Upravni odbor raspisuje i provodi natječaj za prijem službenika u službu Komore, pa sukladno navedenoj odredbi Upravni odbor Komore može u bilo kojem trenutku bez obrazloženja i poništiti ranije raspisani natječaj.

Sukladno navedenom odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulagati pravne lijekove.

 

 

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

Za Upravni odbor

Goran Lipovšćak, dipl. ing. geod.

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Josip Vejmelka, dipl.ing.geod.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Ana Bačić, za Presido d.o.o., zop@hkoig.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Klaudija Barić, bacc.admin.publ., hkoig@hkoig.hr

 

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije