• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Podsjetnik na obavezu pribavljanja suglasnosti Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018)

Podsjetnik na obavezu pribavljanja suglasnosti Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018)

Utorak, 25. Lipanj 2019.

Podsjetnik na obavezu pribavljanja suglasnosti Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018)

Člankom 19. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018) propisano je da stručne geodetske poslove iz članka 5. stavaka 4., 5. i 6. navedenog Zakona može obavljati samo ovlašteni inženjer geodezije koji ima suglasnost Državne geodetske uprave, a da stručne geodetske poslove iz članka 5. stavaka 2. i 3. navedenog Zakona mogu obavljati samo ovlašteni inženjeri geodezije u zajedničkom geodetskom uredu i pravna osoba registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti ako ured u kojem obavljaju stručne geodetske poslove odnosno pravna osoba imaju suglasnost Državne geodetske uprave.

Istim člankom propisano je da Državna geodetska uprava navedene suglasnosti daje rješenjem na zahtjev ovlaštenog inženjera geodezije odnosno zajedničkog geodetskog ureda ili pravne osobe, te da sadržaj zahtjeva te dokumentaciju koja se predaje uz zahtjev u svrhu dobivanja navedenih suglasnosti pravilnikom propisuje ravnatelj Državne geodetske uprave.

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova objavljen je u NN 54/2018 i stupio je na snagu na dan 21.06.2018. godine.

Nadalje, Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018), članak 101., propisana je obaveza ovlaštenih inženjera geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu te pravnih osoba registriranih za obavljanje geodetske djelatnosti koje obavljaju stručne geodetske poslove, da usklade svoje poslovanje sa odredbama navedenog Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova (NN 54/2018), te da će istekom roka od dvije godine osobe koje ne usklade svoje poslovanje s odredbama Zakona biti brisane iz evidencije o suglasnostima koju vodi Državna geodetska uprava, te tako neće moći obavljati stručne geodetske poslove iz članka 5. Zakona.

Kako je do isteka roka za usklađenje ostalo još godina dana, krajnji rok je 20.06.2020. godine, ovim putem podsjećamo svoje članove da na vrijeme pokrenu postupak pribavljanja suglasnosti Državne geodetske uprave kako se ne bi doveli u situaciju da izgube pravo na obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018).

Sadržaj zahtjeva te dokumentacija koja se predaje uz zahtjev detaljno su propisani Pravilnikom o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova (NN 54/2018) koji možete pogledati ovdje.

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Josip Vejmelka, dipl.ing.geod.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Ana Bačić, za Presido d.o.o., zop@hkoig.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Klaudija Barić, bacc.admin.publ., hkoig@hkoig.hr

 

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije