• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Ovjera geodetskih elaborata za provedbu lokacijske dozvole – uputa DGU

Ovjera geodetskih elaborata za provedbu lokacijske dozvole – uputa DGU

Četvrtak, 5. Svibanj 2022.

Ovjera geodetskih elaborata za provedbu lokacijske dozvole – uputa DGU

U nastavku prenosimo u cijelosti uputu Sektora za katastarski sustav Državne geodetske uprave dostavljeno Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije putem elektroničke pošte dana 5.5.2022. Predmetna Uputa istovremeno je dostavljena svim područnim uredima za katastar i Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

„Povodom ukazivanja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na probleme koji nastaju za investitore prilikom izdavanja građevinske dozvole zbog neusklađenosti osnovnih podataka o geodetskom elaboratu za provedbu lokacijske dozvole, upućujete se na sljedeće:

Ovlašteni inženjer geodezije pri izradi geodetskog elaborata kojemu je potrebno priložiti potvrdu tijela nadležnog za prostorno uređenje, dužan je voditi brigu o istovjetnosti sadržaja primjeraka geodetskog elaborata, a time i usklađenosti datuma izrade geodetskog elaborata. Izrada geodetskog elaborata kroz Sustav digitalnog geodetskog elaborata nije razlog niti može biti opravdanje da se datum izrade elaborata predanog na pregled i potvrđivanje u katastar razlikuje od datuma izrade elaborata na potvrdi tijela nadležnog za prostorno uređenje.

Službenik Državne geodetske uprave u katastarskom uredu je dužan prilikom pregleda geodetskog elaborata usporediti, pored ostalog, osnovne podatke o geodetskom elaboratu s podacima istaknutim u potvrdi tijela nadležnog za prostorno uređenje. U slučaju neslaganja podataka, to kao nedostatak treba navesti u zaključku i pozvati ovlaštenog inženjera geodezije da u određenom roku ishodi novu potvrdu od tijela nadležnog za prostorno uređenje.

Također, povodom ukazivanja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na slučajeve potvrđivanja geodetskih elaborata od strane katastra bez da su prethodno potvrđeni od tijela nadležnog za prostorno uređenje, pozivamo ovlaštene inženjere geodezije i službenike Državne geodetske uprave, da u tom pogledu s pažnjom pristupaju izradi i pregledu elaborata, vodeći brigu treba li elaboratu biti priložena potvrda tijela nadležnog za prostorno uređenje ili, sukladno članku 162. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), ne treba.

Ukoliko se utvrde nepravilnosti vezano za navedeno, Državna geodetska uprava će poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s utvrđenom odgovornosti.“

Izvor: Državna geodetska uprava

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Josip Vejmelka, dipl.ing.geod.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Ana Bačić, za Presido d.o.o., zop@hkoig.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Klaudija Barić, bacc.admin.publ., hkoig@hkoig.hr

 

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije