• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Obavijest o održavanju predavanja: CLGE - pregled aktivnosti i predavanje o geodetu godine

Obavijest o održavanju predavanja: CLGE - pregled aktivnosti i predavanje o geodetu godine

Ponedjeljak, 13. Prosinac 2021.

Obavijest o održavanju predavanja: CLGE - pregled aktivnosti i predavanje o geodetu godine

U petak, 17.12.2021. s početkom u 13.00 sati, u trajanju od jednog (1) akademskog sata, održat će se u organizaciji Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije predavanja „CLGE – pregled aktivnosti i predavanje o geodetu godine“, prema slijedećem rasporedu:

  1. Vladimir Krupa, dipl.ing.geod., dr.sc. Blaženka Mičević, dipl.ing.geod.: Europsko vijeće geodeta – CLGE, pregled aktivnosti u 2021. i planovi za 2022.
  2. dr.sc. Ivana Racetin, dipl.ing.geod.: CLGE geodet godine za 2021. - Carl Friedrich Gauss
  3. Završna riječ - predsjednik HKOIG Adrijan Jadro, dipl.ing.geod.

Predavanja će se održati putem webinarske platforme Adobe Connect HKOIG, prisustvovanje je besplatno, te će biti vrednovano sa ukupno jedan (1) akademski sat iz Područja 6. Programa stručnog usavršavanja HKOIG.

Prijave su moguće do 17.12.2021. do 8.00 sati, a upute za pristup bit će dostavljene polaznicima isti dan iza 9.00 sati.

Poveznica na prijavni obrazac

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Josip Vejmelka, dipl.ing.geod.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Ana Bačić, za Presido d.o.o., zop@hkoig.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Klaudija Barić, bacc.admin.publ., hkoig@hkoig.hr

 

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije