• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Dostupni materijali webinara „GDPR i način primjene u geodetskoj struci“

Dostupni materijali webinara „GDPR i način primjene u geodetskoj struci“

Četvrtak, 17. Ožujak 2022.

Dostupni materijali webinara „GDPR i način primjene u geodetskoj struci“

Nastavno na održani webinar „GDPR i način primjene u geodetskoj struci“ Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije je u suradnji s gđom. Ana Bačić, mag.iur., imenovanom osobom za obavljanje poslova službenika za zaštitu podataka HKOIG, izradila i ustupa svojim članovima na korištenje obrasce i upute, te snimku održanog webinara, za što jednostavniju primjenu u praksi odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

U nastavku su dana objašnjenja postupanja sa svakim od priloženih obrazaca.

Važno je naglasiti da osim korištenja navedenih obrazaca svaki organizacijski oblik treba izraditi vlastite dokumente „Politika o zaštiti osobnih podataka“ i „Pravila privatnosti“ (koji se spominju u obrascima 1. i 2.), a sve kako bi se u potpunosti primijenila načela zaštite podataka.

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite imenovanoj osobi za obavljanje poslova službenika za zaštitu podataka HKOIG na adresu elektroničke pošte: zop@hkoig.hr.

1. Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika

Putem navedenog obrasca ispitanici (sve osobe čiji podaci se obrađuju) mogu od organizacijskog oblika zatražiti ostvarivanje svojih prava u pogledu GDPR-a. Obrazac ispunjavaju ispitanici, uz napomenu da se podaci o društvu ili ostalim organizacijskim oblicima upisuju na dnu obrasca. Obrazac je potrebno napraviti dostupnim ispitanicima na zahtjev kako bi ostvarili svoja prava.

2. Obavijest kod izrade elaborata

Putem navedenog obrasca, ispitanicima se daje na znanje koji njihovi podaci se obrađuju, ali i koji podaci se dijele sa drugim pravnim i fizičkim osobama. Obrazac ispunjava odgovorna osoba u organizacijskom obliku, te ga dostavlja svim ispitanicima, moguće i elektroničkom poštom.

3. Obavijest radnicima

Putem navedenog obrasca, radnicima-ispitanicima daju se na znanje informacije o njihovim pravima i obavezama u pogledu zaštite osobnih podataka. Obrazac se na znanje radnicima daje pisanim putem, putem e-pošte ili putem oglasne ploče u organizacijskom obliku ako postoji a jedan primjerak potrebno je pohraniti u arhivu.

4. Evidencija aktivnosti obrade ugovora o radu i dokumentacije za ostvarenje prava i obveza iz radnog odnosa

Navedeni obrazac ispunjava odgovorna osoba u organizacijskom obliku te ga pohranjuje u arhivi. Obzirom da se odnosi na podatke o organizacijskom obliku, potreban je samo jedan ovakav obrazac na razini organizacijskog oblika.

5. Evidencija aktivnosti obrade podataka koji su potrebni za izradu geodetskog elaborata

Ovaj obrazac ispunjava također odgovorna osoba organizacijskog oblika te ga pohranjuje u arhivi. Budući se isti obrazac odnosi na podatke o organizacijskom obliku ali koji se odnose na ostale institucije s kojima se podaci ispitanika dalje dijele, potrebno je imati jedan obrazac, ali navesti sve one institucije s kojima se podaci ispitanika dijele (primjerice Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao nositelj obrade u ime Upravnih odjela za provedbu dokumenata prostornoga uređenja i gradnje, ili Ministarstvo poljoprivrede i sl.)

6. Procjena legitimnog interesa – kontakt podaci

Putem ovog obrasca organizacijski oblik dokazuje svoj legitimni interes za obradu osobnih podatka ispitanika. Navedeni obrazac ispunjava odgovorna osoba organizacijskog oblika, te ga pohranjuje u arhivi. Za svaki organizacijski oblik potreban je samo jedan obrazac.

7. Ugovor o obradi osobnih podataka

Ovaj ugovor sastavljaju odgovorne osobe organizacijskih oblika te ih potpisuju zajedno sa odgovornim osobama onih pravnih osoba s kojima se dijele osobni podaci ispitanika. Najčešće se radi o tvrtkama koje vode računovodstva, koje se bave zaštitom na radu, koje izrađuju web stranice ili druge slične tvrtke koje dijele već spomenute osobne podatke ispitanika.

Poveznica na snimku webinara

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Josip Vejmelka, dipl.ing.geod.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Ana Bačić, za Presido d.o.o., zop@hkoig.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Klaudija Barić, bacc.admin.publ., hkoig@hkoig.hr

 

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije