• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Arhiva » Uredba o vojnom graditeljstvu, Narodne novine br: 125, od 27.10.2014.

Uredba o vojnom graditeljstvu, Narodne novine br: 125, od 27.10.2014.

Utorak, 4. Studeni 2014.

Uredba o vojnom graditeljstvu, Narodne novine br: 125, od 27.10.2014.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine donijela Uredbu o vojnom graditeljstvu.

Uredba o vojnom graditeljstvu regulira postupanje s bivšim vojnim građevinama koje se predaju civilnim strukturama odnosno koje se stavljaju u gospodarsku funkciju. To područje nije bilo do sada detaljno regulirano te su investitori imali određene poteškoće kod upisa bivših vojnih građevina u katastar i zemljišnu knjigu. 

Uredbom se propisuje obavljanje poslova projektiranja, građenja, održavanja, uklanjanja i inspekcijski nadzor vojnih građevina, izdavanje dozvola za građenje i uporabu tih građevina, stručni nadzor građenja te posebne mjere zaštite povjerljivih podataka u vezi s time. Uredbom se također propisuju vrste, kategorizacija, upis u katastar vojnih lokacija i vođenje registra vojnih građevina, način korištenja inženjerijskih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske pri građenju te način korištenja inženjerijskih postrojbi oružanih snaga partnerskih država.

Kroz prijelazne i završne odredbe ove uredbe (u članku 26.) propisano je da se vojna građevina koja je Uredbom o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske postala vlasništvo Republike Hrvatske smatra izgrađenom na temelju izvršne građevinske dozvole odnosno u skladu s propisima koji uređuju upravno područje prostornoga uređenja i gradnje te se smatra da takve vojne građevine imaju uporabnu dozvolu.

Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane za poslove graditeljstva izdaje potvrdu za vojne građevine na temelju koje se ta građevina može koristiti, evidentirati u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi te se može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini.

 

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije