• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Arhiva » Transformacija katastarskog plana u novi referentni koordinatni sustav, mr.sc. Bojan Barišić, ZADAR 05.07.2010.

Transformacija katastarskog plana u novi referentni koordinatni sustav, mr.sc. Bojan Barišić, ZADAR 05.07.2010.

Ponedjeljak, 14. Lipanj 2010.

Transformacija katastarskog plana u novi referentni koordinatni sustav, mr.sc. Bojan Barišić, ZADAR 05.07.2010.

Sažetak predavanja:

Obaveza prelaska u novi referentni koordinatni sustav kartografske projekcije (HTRS96/TM) definirana je Odlukom Vlade iz 2004. godine. Tim prelaskom katastarske podatke će se dovesti u referentni sustav čija je definicija dobro povezana s ETRS89, što je vrlo važno za kontinuitet prostornih podataka na europskoj razini. Novi referentni koordinatni sustav dobro je povezan i s međunarodnim referentnim okvirom (ITRFyy) što uvelike olakšava upotrebu podataka GNSS mjerenja, stoga je za očekivati da će nakon transformacije u područjima s kvalitetnim katastarskim planom u intenzivniju primjenu ući i CROPOS sustav.

Sam problem prelaska u novi sustav dijeli se u tri cjeline:

- katastarski planovi nastali na osnovu izmjera oslonjenih na homogena polja razvijena GNSS metodama (oko 5% državnog teritorija), relativno lako se mogu transformirati natrag u novi referentni sustav upotrebom parametara prethodno korištenih pri prelasku u stari referentni sustav (HDKS), pri čemu je potrebno pozornost posvetiti prikupljanju korištenih parametara te kontroli ispravnosti provedenih transformacija,

- katastarski planovi nastali na osnovu izmjera oslonjenih na staru državnu trigonometrijsku mrežu (oko 20% državnog teritorija) u sebi sadrže sve položajne nehomogenosti te mreže. Razvijene su procedure za njihovu transformaciju u novi referentni sustav te je ispitana upotrebljivost Jedinstvenog transformacijskog modela (T7D) za ove namjene,

- upitna je smislenost transformacije starih katastarskih planova u novi referentni sustav budući da njihova unutarnja točnost predstavlja mnogo veći problem nego činjenica u kojem se sustavu nalaze. Homogenizacija se nameće kao rješenje koje bi trebalo donekle poboljšati geometriju staroga plana te na taj način djelomično riješiti ovaj problem. Ukoliko se katastarski operat katastra nekretnina planira izrađivati postupno, prevođenjem jedne ili više katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina, potrebno je prethodno obaviti homogenizaciju katastarskoga plana.

U sklopu predavanja biti će prikazana iskustva do kojih se došlo prilikom analize opisane problematike.

PROGRAM

PRIJAVNI OBRAZAC

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije