• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Arhiva » Stručni razgovori i konzultacije za provedbu novih Zakona u Puli

Stručni razgovori i konzultacije za provedbu novih Zakona u Puli

Utorak, 1. Srpanj 2014.

Stručni razgovori i konzultacije za provedbu novih Zakona u Puli

Područni odbor Pazin Hrvatske komore arhitekata  u suradnji s područnim odborima Rijeka Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije organizira stručne razgovore i konzultacije za efikasnu provedbu Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji s predstavnicima lokalnih tijela koji izdaju akte za građenje.   

Sa sudionicima, Upravnim odjelom za decentralizaciju, lokalnu i područnu samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istatrske županije i Upravnim odjelom za prostorno uređenje  Grada Pule dogovoreno je da se razgovori i konzultacije održe u petak 11. srpnja 2014. godine u 11,00 sati na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli, Petra Preradovića 1, u amfiteatarskoj dvorani.

Dvorana ima kapacitet od 150 sjedećih mjesta.

Članovi HKOIG PO Rijeka mogu se prijaviti na e-mail adresu sinisa.ramic@hkoig.hr do srijede 09. srpnja 2014., ulaz će biti slobodan,  Predviđeno trajanje razgovora i stručnih konzultacija je dva sata.

Kako bi se sudionici mogli što kvalitetnije pripremiti i ponuditi odgovore na pitanja pozivaju se članovi HKOIG da pitanja dostave do četvrtka, 03. srpnja 2014. do 10,00 sati na e-mail adresu sinisa.ramic@hkoig.hr. Upućena pitanja će se proslijediti preko Hrvatske komore arhitekata  pročelniku Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istatrske županije gosp. Marinu Grgeti i pročelniku Upravnog odjela za prostornu uređenje Grada Pule gosp. Giordanu Škufliću.

 

Za PO RIJEKA HKOIG

Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije