• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Arhiva » Regionalni dan inženjera

Regionalni dan inženjera

Srijeda, 26. Listopad 2011.

Regionalni dan inženjera

Regionalni dan inzenjera

U Mariboru je 25.10.2011. u organizaciji Inženirske zbornice Slovenije održan Regionalni dan inženjera pod nazivom Regionalne prakse naručivanja javnih radova u području graditeljstva na kojem su regionalne prakse u svojim zemljama predstavili Aleksander Petrovčić iz Slovenije, Dragoslav Šumarac iz Srbije, Mirko Orešković iz Hrvatske i Gerald Fuksjager iz Austrije. U ime Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije skupu su nazočili predsjednik HKOIG Branko Kleković i predsjednik Odbora za stručna pitanja i regulativu HKOIG Vladimir Majetić. Iz rasprave koja je uslijedila može se zaključiti da sve predstavljene prakse muče slični problemi. Naglašeni su problemi nuđenja niskih cijena što rezultira niskom kvalitetom, kao i problemi administrativne prirode koji se očituju u činjenici da o stručnim stvarima iz domene inženjerskih djelatnosti vrlo često odlučuju oni koji ne razumiju to područje, a same postupke svode prvenstveno na pravno pitanje, kao i obilna i nekonzistentna zakonska regulativa. Također je utvrđena činjenica da ne postoji odgovornost naručitelja za propuste koji se događaju u postupcima javne nabave. Iskazana je potreba izrade analize provedenih postupaka javne nabave i kvalitete izvođenja radova. Inženjerske struke nažalost nisu uključene u postupke izrade propisa koji reguliraju javnu nabavu, a kod provođenja javne nabave stavljaju se na marginu kao manje važan faktor: Težište se uvijek postavlja na pravno tumačenje, dok se o inženjerskim stavovima uopće ne raspravlja. Kako na stanje u inženjerskim djelatnostima utječe stanje u društvu, slikovito je primjećeno da je često na dijelu odsustvo morala i zdrave pameti.

Regionalni dan inzenjera

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

Pitanja i odgovori

 10. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije

LogoZaSlidoKompozicija


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE

 

O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije