• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Arhiva » Reagiranje HKOIG na Nacrt prijedloga Uredbe o procjeni nekretnina

Reagiranje HKOIG na Nacrt prijedloga Uredbe o procjeni nekretnina

Ponedjeljak, 24. Veljača 2014.

Reagiranje HKOIG na Nacrt prijedloga Uredbe o procjeni nekretnina

Poštovani,

Vezano uz poziv Ministarstva na davanje mišljenja o Nacrtu prijedloga Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina želim upozoriti na činjenicu da se na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu već duži niz godina studenti obrazuju za predmetnu problematiku kroz kolegij Procjena nekretnina ( nositelj Prof. dr. sc. Siniša Mastelić Ivić ).

Kroz navedeni kolegij studenti se upoznaju sa postupcima procjene vrijednosti i upravljanje nekretninama, bilo da se radi o urbanom ili ruralnom području, zemljištu ili zgradama.

Mišljenja sam da je pri izradi Uredbe svakako trebalo uvažiti tu činjenicu odnosno ne zaobići i odreći se vrijednosti i znanja koje pruža formalno odnosno studijsko obrazovanje.

Detalje o kolegiju Procjena nekretnina možete vidjeti na priloženoj poveznici:

http://www.isvu.hr/javno/hr/vu7/nasprog/2013/pred50368.shtml

Smatram da geodetski stručnjaci i iskustvo koje je stečeno izradom brojnih projekata na Geodetskom fakultetu trebaju biti jasnije naznačeni u predloženoj Uredbi o procjeni nekretnina.

Moram upozoriti i na još jednu vrlo važnu činjenicu vezanu uz procjenu nekretnina. Europsko vijeće geodeta ( CLGE - The Council of European Geodetic Surveyors ) izradilo je Smjernicu za mjerenje i određivanje površina u zgradama ( „Measurement Code for the Floor Area of Buildings „)

U budućnosti bi europski geodeti i svi zainteresirani tre­bali koristiti ovu smjernicu kao prekograničnu oznaku kvalitete. Zbog toga ovu smjernicu podupiremo i pro­moviramo inicijativom pod nazivom www.euREAL.eu – euREAL koja se odnosi na “European Real Estate Area Label” ili “Europsku oznaku površina nekretnina”.

Smjernica je koncipirana kako bi poslužila kao temelj za poboljšanje i radi suradnje s drugim organizacija­ma, posebno s Europskom komisijom. Strategija je već bila uspješna, budući da je tematska radna skupina za zgrade u okviru INSPIRE-a odabrala ovu smjernicu kao referencu za određivanje površina u zgradama. Tu od­luku odobrila je Europska komisija 11. travnja 2012. i Smjernica je sada sastavni dio Verzije 3.0 INSPIRE Spe­cifikacije podataka za zgrade.

Usuglašavanjem mjerenja površina zgrada , Smjernica izravno pridonosi prekograničnoj mobilnosti te zaštiti potrošača koji sada mogu lakše usporediti cijene različitih zgrada u cijeloj Europi i svakako bi ju trebalo primijeniti u postupcima procjene nekretnina odnosno u ovom slučaju zgrada.

S poštovanjem,

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

Predsjednik

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije