• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Arhiva » Priopćenje za članove Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Priopćenje za članove Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Petak, 20. Studeni 2009.

Priopćenje za članove Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

U cilju zaštite digniteta ovlaštenih inženjera geodezije i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, a radi izbjegavanja eventualnih nesporazuma dajemo sljedeće priopćenje za članove HKOIG :

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije u svojim temeljnim odrednicama programa rada razvijati će partnersku suradnju, uvažavanje i zajedništvo, a sve u cilju zastupanja zajedničkog interesa, zaštite ugleda časti i prava ovlaštenih inženjera geodezije te u cilju razvijanja konstruktivnog partnerskog odnosa sa svim sastavnicama hrvatske geodetske struke.

Kako Komora sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti ima niz javnih ovlasti, od kojih su jedne od najznačajnijih stjecanje statusa ovlaštenog inženjera i provođenje programa stručnog usavršavanja, posebno će se obratiti pažnja na zakonitost postupanja i neovisnost Komore odnosno njenih tijela u odlučivanju o pojedinim pitanjima.

Nažalost, jedan od prepoznatljivih problema u proteklom razdoblju su nesporazumi do kojih ocjenjujemo nije trebalo doći. Tako su se pozivali članovi Komore na uključivanje u određene procese odnosno najavljivalo se dobivanje određenog broja bodova u okviru stručnog usavršavanja bez znanja i odobrenja Komore.

Komora je u potpunosti otvorena za suradnju u okviru trajnog stručnog usavršavanja i pozdravlja volju, želju i htjenje ostalih da svoje programe usavršavanja predlože u program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera geodezije.

Nadležno tijelo za provođenje programa stručnog usavršavanja u Komori je Odbor za trajno stručno usavršavanje koji je ovlašten za razmatranje prijavljenih aktivnosti i uvrštavanje u program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera geodezije.

Koristimo ovu priliku naglasiti kako je sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti program stručnog usavršavanja obvezan za sve sudionike u obavljanju geodetske djelatnosti: ovlaštene inženjere geodezije, stručne suradnike i suradnike ovlaštenih inženjera geodezije odnosno da su i ovlašteni inženjeri geodezije kojima članstvo miruje dužni upotpunjavati i usavršavati svoje znanje.

Komora će ubuduće, u cilju zaštite svojih članova i istine, na svako neovlašteno istupanje, tumačenje ili drugu radnju bez njenog odobrenja reagirati odgovarajućim priopćenjem s konkretnim zaključcima.

Ipak, duboko vjerujemo da za takvo postupanje neće biti razloga.

U cilju kvalitetne suradnje i izbjegavanja nesporazuma molimo da se službena komunikacija s Komorom obavlja putem tajništva Komore:

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Ul. Grada Vukovara 271/II, 10 000 Zagreb Poslovni toranj "Chromos" tel: 01/5508 – 402; fax: 01/5508 – 408 e-mail: hkoig@hkoig.hr; www.hkoig.hr

Predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Branko Kleković, dipl.ing.geod.

Predsjednik Odbora za trajno stručno usavršavanje   dr.sc. Danko Markovinović, dipl.ing.geod.

Na znanje:

  1. Državna geodetska uprava, Gruška 20, 10 000 Zagreb
  2. Hrvatski geodetski institut, Savska c. 41/XVI, 10 000 Zagreb
  3. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, 10 000 Zagreb
  4. Hrvatsko geodetsko društvo, Berislavićeva 6, 10 000 Zagreb
  5. Hrvatsko kartografsko društvo, Kačićeva 26, 10 000 Zagreb

Zagreb, 20. studenog 2009. godine

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije