• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Arhiva » Predavanje: Rad sa koordinatama u kartografskoj projekciji

Predavanje: Rad sa koordinatama u kartografskoj projekciji

Četvrtak, 10. Studeni 2011.

Predavanje: Rad sa koordinatama u kartografskoj projekciji

Poštovani članovi udruge, kolege i kolegice,
U okviru Jednogodišnjeg plana i programa stručnog usavršavanja za 2011/2012 god. kojeg je nositelj Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Udruga geodeta Osječko-baranjske župnije organizira dana 29.11.2011. godine predavanje doc. dr.sc. Dražena Tutića pod nazivom "Rad sa koordinatama u kartografskoj projekciji".
U stručnoj javnosti se u posljednje vrijeme mogu identificirati određena nerazumijevanja povezana s promjenama u radu koja bi stručnjaci trebali usvojiti. Iako su te promjene vrlo male u tehničkom smislu, moguće je da nerazumijevanje dolazi prvenstveno zbog otpora prema usvajanju promjena te nepoznavanja prirode problema. Usvajanje ispravnog rada s koordinatama u kartografskoj projekciji omogućit će kvalitetnije prostorne podatke u budućnosti koji će zadovoljiti sve postavljene zahtjeve na geodetsku struku.
Ovim predavanjem nastoji se raščlaniti i utvrditi glavne probleme i mjesta gdje "stvari mogu krenuti naopako" kad je riječ o koordinatama u kartografskoj projekciji, sa naglaskom na službeni koordinatni sustav uveden prije gotovo dvije godine za područje Republike Hrvatske.
U prvom dijelu predavanja dat će se pregled problematike, u drugom će biti proveden test koji će pokazati svojstva novog koordinatnog sustava, a u trećem će biti prezentirani primjeri i rješavanje zadataka iz prakse.
Pozivam Vas da se prijavite za predavanje, budući da je tema zaista aktuelna i od velike važnosti za rad geodetskih stručnjaka, pogotovo na našem prostoru gdje se pojavljuju najveće deformacije.
Predavanje je uvršteno u Jednogodišnji plan i program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije , a sudionicima će biti dodjeljeno 6 bodova.
Predavanje će biti održano 29.11.2011. godine u restoranu Jelengrad ( prvi kat ), Petrijevci sa početkom u 13.00 sati.

Predsjednik Udruge geodeta OBŽ
Vladimir Krupa dipl.ing. geod.

Prijavni obrazac (doc)

Prijavni obrazac (pdf)

 

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije