• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Arhiva » Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Istarske Županije

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Istarske Županije

Srijeda, 26. Listopad 2011.

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Istarske Županije

U organizaciji Udruge geodeta Istarske županije, održati će se 02. prosinca 2011. god. dva predavanja u okviru Programa stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije. Prvo predavanje će održati Damir Pahić dipl.ing.geod (Državna geodetska uprava): "Novi propisi koji značajno utječu na rad ovlaštenih inženjera geodezije i katastarskih ureda", a drugo prof. dr.sc. Zdravko Kapović (Geodetski fakultet): "Evidencija prometnica kao dio nacionalnog programa o sređivanju katastra i zemljišnih knjiga". Odlukom Odbora za trajno stručno usavršavanje HKOIG navedena predavanja u okviru Programa trajnog stručnog usavršavanja nose 6 bodova, od toga 2 boda iz zakonske regulative.

 

Prijava na skup se podnosi Udruzi geodeta Istarske županije. U prilogu se nalaze obrasci za prijavu u word i pdf formatu.

 

Prijavnica word format

Prijavnica pdf format

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije