• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Arhiva » Predavanja u organizaciji HKOIG – objava prezentacija

Predavanja u organizaciji HKOIG – objava prezentacija

Petak, 13. Svibanj 2016.

Predavanja u organizaciji HKOIG – objava prezentacija

U organizaciji Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u razdoblju od 03. do 06. svibnja 2016. godine u gradovima Osijeku, Zagrebu, Rijeci i Splitu održana su predavanja na teme „Postupanja ovlaštenog inženjera geodezije prema odredbama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju“ i „Projekt BlueParking.eu®“.
Predavanjima je prisustvovalo više od 300 sudionika a u raspravama koje su slijedile nakon prezentacija ukazalo se na niz otvorenih pitanja vezanih za postupanja i međusobni odnos projektanata u građenju i tijela nadležnih za pregled i potvrđivanje elaborata projekata.

Prezentacije sa održanih predavanja možete pregledati putem slijedećih poveznica:

POSTUPANJA OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE PREMA ODREDBAMA ZAKONA O GRADNJI I ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU “ – Ranko Radunović, dipl.ing.arh.
PROJEKT BlueParking.eu® “ – Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije