• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Arhiva » Poziv za uvrštavanje u program stručnog usavršavanja za razdoblje 2014/2015

Poziv za uvrštavanje u program stručnog usavršavanja za razdoblje 2014/2015

Četvrtak, 2. Siječanj 2014.

Poziv za uvrštavanje u program stručnog usavršavanja za razdoblje 2014/2015

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije kao nositelj programa stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove poziva zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave prijedloge za uvrštavanje tečajeva, skupova, predavanja, okruglih stolova ili radionica koje namjeravaju organizirati u programu stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove u razdoblju od 1.4.2014. do 31.3.2015. 

Prijava aktivnosti u Program stručnog usavršavanja dostavlja se nositelju programa (HKOIG) najkasnije do 15.02.2014. godine, putem obrasca za prijavu aktivnosti koji se nalazi u prilogu ovog poziva, poštom ili na e-mail adresu  strucno.usavrsavanje@hkoig.hr

Prijava aktivnosti podnosi se na propisanom obrascu i mora sadržavati:

  • razradu pojedinog tečaja, skupa, predavanja, okruglog stola ili radionice s okvirnim prikazima i približnim trajanjem

  • podatke za vrednovanje pojedinog tečaja, skupa, predavanja, okruglog stola ili radionice (predavači, broj sudionika, kategorizacija-ciljana skupina i sl.),

Organizatori aktivnosti kojima će se biti odobreno uključivanje u program stručnog usavršavanja, u provedbi aktivnosti,  dužni su se pridržavati  načina provedbe i dostupnosti Programa stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove a koji je pobliže uređen Pravilnikom o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN br. 30/10 i 65/13), Pravilima o načinu Programa stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove KLASA: 002-033/10-09/1, URBROJ: 507-02-01-10-1, od 19. srpnja 2010. godine te odlukama donešenim na temelju naprijed navedenih akata.

Temeljni i provedbeni akti stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove objavljeni su na internetskoj stranici HKOIG u rubrici stručno usavršavanje: www.hkoig.hr

O uključivanju aktivnosti u program, te načinu provedbe aktivnosti odlučuje Odbor za trajno stručno usavršavanje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije. Na temelju podnesenog prijedloga Odbor će donijeti odluku o verifikaciji, valorizaciji i bodovanju pojedinog tečaja, skupa, predavanja, okruglog stola ili radionice i uvrstiti ih u jednogodišnji program stručnog usavršavanja.

Naknadno dospjele prijedloge neće biti moguće uvrstiti u jednogodišnji program.

 

Predsjednik Odbora za trajno stručno usavršavanje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Robert Paj, dipl.ing.geod.

 

Predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

 

 

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije