• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Arhiva » Postupanja u izradi geodetskog snimka nezakonito izgrađene zgrade - Obavijest

Postupanja u izradi geodetskog snimka nezakonito izgrađene zgrade - Obavijest

Utorak, 2. Listopad 2012.

Postupanja u izradi geodetskog snimka nezakonito izgrađene zgrade - Obavijest

Povodom obavijesti od strane ovlaštenih inženjera geodezije da pojedini uredi nadležni za poslove prostornog uređenja i graditeljstva u postupcima za izdavanje Rješenje o izvedenom stanju prema odredbama Zakona o postupanju nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) pored sadržaja geodetske snimke propisane Uputom ravnatelja Državne geodetske uprave za izradu, sadržaj i izgled geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade KLASA: 930-01/12-01/35 URBROJ: 541-01/1-12-2 od 31.07.2012. traže i geodetski snimak nezakonito izgrađene zgrade uklopljen/preklopljen u katastarski plan obaviještavamo sve ovlaštene inženjere geodezije da su dužni poštivati uputu za izradu geodetske snimke, te da nisu dužni izrađivati prikaze koji bi bili sastavni dio geodetske snimke prema traženju službenika ureda nadležnih za poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

Geodetski snimak izvedenog stanja odnosi se na nezakonito izgrađenu zgradu za koju se traži ozakonjenje, te se geodetski snimak izvedenog stanja ne koristi za potrebe određivanja oblika i veličine građevne čestice, riješavanja imovinsko-pravnih odnosa ili drugih postupaka određenih drugim zakonima. Svrha geodetskog snimka izvedenog stanja nije odlučivanje o uvjetima iz članka 5. ili članka 6., pogotovo članka 6. stavak 3. Zakona, odnosno za potrebe odlučivanja kada se nezakonito izgrađena zgrada može ili ne može ozakoniti, već je njegova svrha i uloga ovlaštenih inženjera geodezije prikazati nezakonito izgrađenu zgradu koja se želi ozakoniti i odrediti broj/brojeve katastarske čestice na kojoj se ta zgrada nalazi, te taj broj/brojeve iskazati na način porpisan Uputom DGU.

Molimo kolege ovlaštene inženjere geodezije da i dalje obaviještavaju Komoru o ovakvim i sličnim situacijama, kako bismo pravovremeno mogli intervenirati i osigurati postupanja u skladu sa zakonom.

HKOIG

 

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

Pitanja i odgovori

 10. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije

LogoZaSlidoKompozicija


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE

 

O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije