• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Arhiva » Otvoreni poziv za prijavu/predaju prijedloga za dodjelu priznanja Komore

Otvoreni poziv za prijavu/predaju prijedloga za dodjelu priznanja Komore

Petak, 11. Lipanj 2010.

Otvoreni poziv za prijavu/predaju prijedloga za dodjelu priznanja Komore

Na temelju članka 11. Pravilnika o jubilarnim nagradama i drugim priznanjima Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Upravni odbor Komore raspisuje

OTVORENI POZIV ZA PRIJAVU/PREDAJU PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA KOMORE 

Priznanja Komore su: 

1. POVELJA;
2. ZAHVALNICA;
3. NAGRADA.

Kriteriji za dodjelu priznanja:

POVELJU dodjeljuje Skupština Komore, članovima Komore,  pojedincima, udrugama, organizacijama, ustanovama, komorama i  drugim pravnim osobama u zemlji i inozemstvu. Povelja se dodjeljuje kao znak javnog priznanja za osobit doprinos razvoju i unapređenju geodetske djelatnosti u Republici Hrvatskoj te za značajne zasluge, promicanje stručnih i znanstvenih načela geodetske struke i pomoć  Komori u ostvarivanju njezinih zadaća. 

ZAHVALNICU KOMORE dodjeljuje Upravni odbor Komore, članovima Komore, drugim pojedincima,  ustanovama, udrugama, organizacijama i drugim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj i iz inozemstva koje su kroz svoju poslovnu praksu podržale rad Komore,  kao i područnim odborima  Komore, stručnim društvima i glasilima u geodetskoj struci. Zahvalnica se dodjeljuje za zasluge u  djelatnosti Komore, doprinos i pomoć u ostvarivanju zadaća Komore te promidžbu vrijednosti Komore  i  geodetske djelatnosti. 

NAGRADU KOMORE dodjeljuje Upravni odbor Komore, članovima Komore koji su se posebno istaknuli u radu i promociji Komore, članovima koji su se istaknuli edukacijskim radom te na taj način ostvarili izniman doprinos razvoju Komore, drugim pojedincima,  ustanovama, komorama, udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i iz inozemstva. Nagrada se dodjeljuje za osobite zasluge u radu i razvoju zadaća Komore. 

Kandidate za dodjelu priznanja Komore mogu predlagati:

1. Predsjednik Komore,
2. Upravni odbor Komore,
3. Područni odbori Komore,
4. Odbor za trajno stručno usavršavanje,
5. Organizacijski odbor skupa u organizaciji Komore,
6. 20 članova Komore.

Prijedlozi moraju biti pisani, na propisanom obrascu, detaljno obrazloženi s osnovnim podacima iz životopisa te postignutim rezultatima i zaslugama, za člana Komore, pojedinca, udrugu, organizaciju ili drugu pravnu osobu iz Republike Hrvatske ili Iz inozemstva. 

Svi prijedlozi za dodjelu priznanja Komore, podnose se Upravnom odboru Komore pisanim putem, s potrebnom dokumentacijom, osobno ili putem pošte na adresu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Ulica grada Vukovara 271/II, Zagreb. do 15. srpnja 2010. godine. 

Svi dobitnici priznanja Komore objavit će se na internetskim stranicama. 

Svim zainteresiranim predlagateljima, na internetskoj stranici Komore www.hkoig.hr dostupan je i Pravilnik o jubilarnim nagradama i drugim priznanjima  Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije. 

Predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Branko Kleković, dipl.ing.geod., v.r.

 

Poziv za predlaganje

Obrazac za predlaganje

 

Klasa: 002-012/10-01/1
Ur.broj: 507-02-01-10-1
Zagreb, 10. lipnja 2010. godine

 

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije