• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti » Arhiva » Edukacija projektanata za sustav eDozvola, Osijek, 11.03.2015.

Edukacija projektanata za sustav eDozvola, Osijek, 11.03.2015.

Ponedjeljak, 9. Ožujak 2015.

Edukacija projektanata za sustav eDozvola, Osijek, 11.03.2015.

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje grada Osijeka i Županijska komora Osijek s ciljem što potpunijeg informiranja, dana 11. ožujka (srijeda) s početkom u 12,00 sati u HGK Županijskoj komori Osijek održati radionicu pod nazivom Edukacija projektanata za sustav eDozvola koja je namijenjena projektantima, ovlaštenim inženjerima elektrotehnike, strojarstva i geodezije.

Predavač je Dražen Slunjski, dipl.inž.građ. pročelnik Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje grada Osijeka.

Informacijski sustav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja namijenjen je izdavanju jedinstvenog akta za građenje - eDozvola.

Sustav je implementiran na razini Republike Hrvatske i primjenjuje se u svim županijama, velikim gradovima i gradovima sjedištima županija koji obavljaju poslove izdavanja akata za gradnju.
Osnovni cilj centraliziranog sustava je podizanje razine kvalitete usluga vođenja upravnih i neupravnih postupaka kroz jednostavnu i brzu informatizaciju i automatizaciju procedure.

Složenost dokumentacije i postupak izdavanje građevinske dozvole ovise o složenosti građevine, a za uporabnu dozvolu o vremena gradnje.

Svaka dozvola koja se izda bilo gdje na teritoriju Hrvatske na taj način biti će vidljiva i u Ministarstvu, a budući je sustav zadan i jednak za svako upravno tijelo ujednačit će se postupanje i primjena zakona, što pruža pravnu sigurnost podnositelju zahtjeva i olakšava postupanje svim sudionicima u postupku.

Sustav je transparentan i vidljiv svim sudionicima, ali i brojnim nadzornim tijelima, čime se povećava i odgovornost svakog od sudionika u postupku izdavanja akata za gradnju, od izrađivača projektne dokumentacije, javnopravnih tijela koja izdaju posebne uvjete do zaposlenika tijela koja izdaju dozvole.

Sustav je programiran na način da sam detektira i upozori na grešku, smetnju odnosno nedostatak zbog kojeg nije moguće izdati dozvolu, a informacija o razlogu zastoja dostupna je svim sudionicima u postupku, nadzornim tijelima i samom podnositelju zahtjeva.

Da bi došao do potrebne informacije, podnositelj zahtjeva ne ovisi o radnom vremenu institucije i bilo čijoj dobroj volji.

Sustav prati redoslijed rješavanja predmeta te upozorava na zakonske rokove u kojima se zahtjev za izdavanje dozvole treba riješiti što uz sve kontrolne mehanizme smanjuje prostor za korupciju i nezakonitosti. Ministarstvo stoga smatra da će se time uvelike pojednostaviti, ali i ubrzati izdavanje građevinskih odnosno uporabnih dozvola.

Sustav podnositelju zahtjeva u bilo kojem trenutku omogućuje uvid u vlastiti predmet i njegov trenutni status.

Kako bi se olakšala procedura podnošenja zahtjeva na internetskim stranicama Ministarstva dostupni su i svi službeni obrasci za podnošenje zahtjeva, podaci o nadležnim uredima za izdavanje dozvole, javnopravnim tijelima, ovlaštenim projektantima i trenutno važećim građevnim propisima. Također je raspisana procedura koja vodi kroz proces podnošenja zahtjeva te podaci o prostornim planovima kako bi se na jednom mjestu moglo brzo i jednostavno provjeriti što se može odnosno ne može na određenoj građevnoj čestici graditi.

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor, a potrebno ga je uputiti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se planira gradnja odnosno rekonstrukcija građevine.

Dinamika kojom su se županijska i gradska tijela nadležna za izdavanje dozvola za gradnju uključila u sustav ovisi isključivo o njihovoj spremnosti ali i spremnosti projektanata.

Iz navedenog razloga, potrebno je educirati i projektante kako bi prilagodili svoje poslovanje što jednostavnijem izdavanju eDozvola te time skratili proceduru dobivanja istih i ubrzali proces do početka građenja.

Sudjelovanje na radionici je besplatno.

Zbog ograničenog broja mjesta obavezno ispunite prijavnicu u prilogu i pošaljite mailom ili faxom.

PROGRAM RADIONICE

PRIJAVNICA

 

↑ Povratak na vrh

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

GLAVNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

VIŠA ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Klaudija Barić, bacc.admin.publ.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije